i8t.com utgående e-post.

Vi har en begränsning på antalet mail som skickas via SMTP.
Du som skickar mycket mail kan därför begära ett undantag från vår gräns.
Använd formuläret nedan för att begära ökad gräns. (fyll i samtliga fält)

Begär ändring av gräns för enskild användare

(fyll i din e-postadress)

Gränsen finns för att vi snabbare ska få bukt med användare vars konton används för att skicka spam.
Läs mer om hur vår begränsning fungerar här. Om du skickar extremt mycket mail kan du använda vår smtprelay server.