i8t webmail

Vi har några olika versioner av webmail, nedan hittar du länkar och beskrivning till de vi har.

Den "gamla" webmailen

Finns på https://i8t.com/
+ komplett webmail
+ har möjlighet till att administrera semestersvar
+ byte av lösenord
+ regler
+ prenumeration på andra mappar
- seg med att läsa in stora mappar

Den "nya" webmailen

Finns på https://webmail.i8t.com/roundcube/ och är Roundcube baserad.
+ ganska komplett webmail
- har problem med vissa bifogade filer (oftast av pdf typ).

Rainloop

Finns på https://webmail.i8t.com/rainloop/
+ snabb
+ lämpligt för mobilen
- saknar semestersvar och lösenordsbyte

Spam karantän

Finns på https://webmail.i8t.com/spam/
+ kan släppa igenom e-post som fastnat i karantän
+ lär spamfiltret att liknande mail inte bör karantänas i framtiden

Kerio

Finns på https://kerio.i8t.com/
+ komplett webmail
- endast för de konton som har kerio server (extra tjänst)

iPhone, iPad eller macOS

Här kan du få en konfiguration av din iOS eller macOS enhet.

Android, Mail.app eller Outlook?

Vill du ställa in din e-postklient har vi samlat ett antal guider för detta på vår zendesk under kategorin konfiguration av e-post vi har också generella inställningar för mail för de som inte finns med på listan.